Nederland

Belgie

Overige landen

Startpagina

Inleiding

Frankrijk

zeeland 1.3.3 zeeland 1.3.1

Nederland

Renesse: Jacobuskerk

Renesse is een ringdorp met in het midden van de ring de Jacobuskerk, een gotisch gebouw waarvan de toren dateert van voor 1458. Het schip dateert uit de 16e eeuw. Het hoofdaltaar was gewijd aan Jacobus Maior, de heilige van Santiago de CompostelIa.

De kermis in Renesse is nu nog altijd omstreeks de 24e juli, de naamdag van Jacobus.

De aanwezige metseltekens bevinden zich op het schip en niet op de toren.

Renesse wordt voor het eerst genoemd in 1244 als "Riethnesse". Het is afgeleid van riet en neus, wat landtong betekent. De heren van Renesse vormden vroeger een invloedrijk geslacht in Zeeland en hadden ook hun kasteel in Renesse: slot Moermond.

De dorpskerk van Renesse

Renesse (Schouwen-Duiveland)

Rechts van de toren zien we een calvariekruis tezamen met een hart en een in vieren gedeelde ruit, waar men op de site van de kerk een anker in ziet, zodat de trits: geloof, hoop en liefde is uitgebeeld.


Metseltekens rechts van de toren

De kerktoren

Toen ik de foto aan het maken was passeerde er een ooievaar. Dit is zeker geen dagelijks beeld volgens de inwoners van Renesse.

Het maalkuis teken gaat beetje schuil achter de heesters. De poten van het maalkruis lopen naar onderen nog wat verder door (niet te zien op de foto), maar er zitten geen verdere 'versieringen' meer aan. Zie de detail foto.Zuidzijde kerk


Zuidzijde kerk- maalkruis met vuurslag en kruis

____________________________________________________________________________

Domburg (Walcheren): Kerk

Domburg heeft een oude geschiedenis. Uit opgravingen blijkt dat Romeinen er al een nederzetting hadden en men heeft de resten gevonden van een Nehallenniatempel.

Tegen de invallen van de Noormannen in de 9e en 10e eeuw werden op Walcheren 3 ringwalburchten aangelegd: eentje in Souburgh (= zuidburg), de andere beide werden Middelburg en Domburg (=duinburg).

Vlak in de buurt lag de handelsplaats Walichrum (waar de naam Walcheren van is afgeleid).

Vermoedelijk bezat Walichrum het eerste en oudste kerkje. Westkapelle en Oostkapelle waren al voor 1067 als dochterkerken gesticht.

In de 13e eeuw bestaan er 2 Domburgen: Dumburgh infra castellum en Dumburgh extra castellum. Beide hadden toen een kerk.

Er was een kerkje binnen de versterking, gewijd aan St. Agatha, dat gesticht was door Oostkapelle. Maar dit kerkje werd in de 13e eeuw afgebroken en met toestemming van de bisschop van Utrecht weer herbouwd in Aagtekerke (= St. Agathakerk).

De andere kerk (met toren) bevond zich buiten de burcht en was gesticht door Westkapelle en was gewijd aan St._De huidige Domburgse toren ervan is 38 meter hoog. De toren dateert uit ±1250, de oudste delen van de kerk zijn van ± l300. In 1572 werd ook Domburg grotendeels door de Watergeuzen verwoest. De kerk werd in de 17e en in de 18e eeuw gerestaureerd doch ging in 1848 na blikseminslag opnieuw door brand totaal verloren, waarbij ook veel daar bewaarde Nehalennia-stenen niet meer konden worden gered.

Daarna volgde herbouw, en onlangs, nogmaals, een nieuwe restauratie.

Metseltekens vinden we hier hoog op de toren. Kennelijk is dat deel van de toren in de 15/16e eeuw gebouwd of herbouwd.

Op de hoogste trans zien we naar alle vier de kanten muurtekens. Helaas zijn ze erg slecht zichtbaar. Op de foto's is het contrast iets versterkt, om de tekens net wat beter zichtbaar te maken.

Noordzijde toren

Westzijde toren

De tekens op de westzijde zijn niet meer te onderscheiden. Alleen dat er tekens gezeten hebben is nog te zien.

Zuidzijde toren

De kerk van Domburg (Walcheren)

____________________________________________________________________________

Aagtekerke: Toren

Op het eiland Walcheren bevinden zich een aantal fraaie middeleeuwse kerkjes.

Aagtekerke is daar nog een mooi voorbeeld van. De plaatsnaam verwijst naar St. Agatha (225-251). Zij stierf tijdens christenvervolgingen onder keizer Decius - volgens de legende - omdat ze geen seks wenste met een Romeinse landvoogd en haar kuisheid tot het uiterste, ondanks alle martelingen, bleef verdedigen. Zij was een van de eerste heiligen van de katholieke kerk en ongelooflijk populair, ook in ons land.

St. Agatha is primair de beschermheilige tegen vuur en alles wat hieraan vasthangt: brand, vulkanische erupties en andere natuurrampen. Vele brandwondencentra in Europa zijn dan ook naar haar vernoemd. Ze is beschermheilige van klokkenmakers omdat haar afgesneden borsten, liggend op een schaal, lijken op 2 klokken. Luidklokken zijn naar haar genoemd.

Ook is ze patrones van vele vrouwelijke beroepen en kwalen zoals: herderin, vrouwen met borstkanker, onvruchtbaarheid bij vrouwen, pleegmoeders...

Agatha werd b.v. vereerd in Beverwijk. In Delft had je het St. Agathaklooster (het latere Prinsenhof) en bij Leidschendam had je de St. Agathaberg, waar ze zou zijn verschenen.

Op de de noordzijde en de zuidzijde van de Aagtekerker toren zijn metseltekens aangebracht.

Zuidzijde toren

Op de zuidzijde van de toren van Aagtekerke: het calvariekruis, de vuurslag, het maalkruis en een gevierendeelde ruit.

Noordzijde toren

Aagtekerke zuidzijde kerk

Oostzijde toren

zeeland 1.3.3 zeeland 1.3.2 zeeland 1.3.1