Nederland

Belgie

Overige landen

Startpagina

Inleiding

Frankrijk

zuid-holland 1.4.4 zuid-holland 1.4.6

Pijnacker: Kerkweg 88

Woonhuis in Renaissancestijl (1647), vlakbij de dorpskerk, voorzien van een toverknoop tussen de ramen op de eerste etage. De toverknoop kan ook gezien worden als een christelijk wijdingskruis en was dus een geaccepteerd teken.  We zien dit teken in Pijnacker nog een paar keer vaker terug op enkele van de boerderijen.

Woonhuis Kerkweg 88

Woonhuis Kerkweg 88

Pijnacker: Kerkweg 82

19e eeuws woonhuis met metseltekens in de voorgevel. Kleine ruit-tekens tussen de ramen en centraal bovenin een teken, waarvan de 'betekenis' niet duidelijk is.19e eeuws woonhuis op de Kerkweg 82

Pijnacker: Kerkweg 72

Het dorp Pijnacker, niet ver van Delft, heeft nog binnen de dorpskom een paar zeer oude boerderijen. Twee hebben het jaartal in bakstenen in de voorgevel staan. Maar ook iets verder van de dorpskern verwijderd zijn interessante boerderijen aangetroffen.

Pijnacker had in vroeger tijd een groot aantal katholieke burgers en dat kan de reden zijn, dat er hier nog ver na 1570 doorgegaan is met metseltekens aanbrengen.

Voorgevel krukboerderij uit 1675

Het pand kreeg een fikse opknapbeurt. De gevel is schoongemaakt. En ziet er weer als nieuw uit. Tenminste ik ga ervan uit dat dit is gebeurd. In de zijgevel zit een hartje, wat niet goed opvalt.

Kerkweg 72

Kerkweg 72

Pijnacker: Kerkweg 56

Boven de ramen is nog het bontkleurige renaissance-metselwerk te zien.

Oude boerderij uit 1656

Oude boerderij uit 1656

Kerkweg 72

Pijnacker: Ade 23

Deze krukboerderij is uit 1666. Dit zien we in rode baksteen aangegeven op het rechterdeel van het woonhuis.

De boerderij is nu in gebruik als pannenkoekenhuis en heet: De Soete Suikerbol.

In De Soete Suikerbol krukboerderij 1666

In De Soete Suikerbol krukboerderij 1666

Pijnacker: Hoogseweg 2

Boerderij met voorhuis uit 1630, getuige het ingemetselde jaartal. De oude ontlastingsbogen voor een deur en raam zijn nog aanwezig.

Hoogseweg 2 detail

Pijnacker: Noordweg 39

Een bijzonder fraaie oude boerderij in Pijnacker bezit zelfs diverse metseltekens.

Noordweg 39

Noordweg 39: entree

Op de noordgevel zijn heel wat meer tekens te vinden: 3 harten met 3 'toverknopen' op rij. Het besef dat het eigenlijk om een toverknoop zou moeten gaan, lijkt hier al verdwenen, aangezien de lijnen niet netjes doorlopen. Er is een soort van 'bollenkruis' van gemaakt.

We treffen ruit-tekens aan: links van de voordeur. Rechts het jaartal 1666.


Daarboven zien we 3 ruiten op rij, waarvan de middelste zich vertikaal nog verdrievuldigd heeft. Met in de top nog een groot hart.

De ruiten zijn hier mogelijk verchristelijkt door een wijdingskruisje.

Noordweg 39

De zuidgevel van het pand

Pijnacker: Noordweg 29

Aan dezelfde weg nog een oude boerderij uit 17e eeuw. Deze is echter opnieuw opgemetseld met middeleeuwse baksteen.

Noordweg 29

Noordweg 29

Noordweg 29

Helaas lijkt het oude metselpatroon (staand verband) niet meer gevolgd.

En of er eerder al een toverknoopachtig teken aanwezig was is ook nog onduidelijk.

Het kan afgekeken zijn van nr. 39.


Zichtbaar zijn hier oude ontlastingsbogen van een deur met daarnaast een raam, die plaats hebben moeten maken voor één groot raam.


zuid-holland 1.4.6 zuid-holland 1.4.4 zuid-holland 1.4.3

Pijnacker: Diverse woonpanden/boerderijen

Details voorgevel krukboerderij uit 1675

IHS wordt vaak verklaard als de beginletters van Iesus Hominem Salvator (Jezus de Redder der Mensen), maar eigenlijk zijn het de eerste drie Griekse letters van de naam Jezus (ΙΗΣΟΥΣ)[1].

Een andere verklaring is: In Hoc Signo (In dit teken (zult gij overwinnen)), als verwijzing naar de droom die de Romeinse keizer Constantijn de Grote gehad zou hebben).


Nederland

Hoogseweg 2