Nederland

Belgie

Overige landen

Startpagina

Inleiding

Frankrijk

utrecht 1.6-1 utrecht 1.6-3

Amerongen: Sint Andrieskerk

Met de bouw van de Andrieskerk is aan het einde van de 13e eeuw begonnen. Vermoedelijk bestond de tufstenen kerk uit een éénbeukig Romaans schip met koor.   Aan de westzijde verrees een eveneens uit tufsteen opgebouwde toren.

In de tweede helft van de 15e eeuw werd het Romaanse schip verhoogd en vergroot tot een pseudo-basiliek. Aan de noord- en zuidzijde werd het schip met zijbeuken uitgebreid. Middenschip en zijbeuken kregen een houten tongewelf. Op deze wijze ontstond de hoofdvorm van een laatgotische kerk, zoals we deze thans nog kennen.

In 1526 werd de oude tufstenen toren afgebroken en vervangen door de huidige slanke bakstenen toren.

Vernielingen:

De Andrieskerk heeft door de eeuwen heen te lijden gehad van oorlogshandelingen. In 1584-1585 vond bij Amerongen een zware veldslag plaats tussen de Staatse en Spaanse troepen. Hierdoor raakte de Andrieskerk zwaar beschadigd.

In 1672-1673 overviel de Franse koning Lodewijk XIV ons land en werden ook kasteel Amerongen en de Andrieskerk inclusief het interieur (o.a. de preekstoel, het doophek, de kerkenraadsbanken en het koorhek), verbrand en vernield. In 1684 werd het herstel van de kerk afgerond.

Ook in de Franse tijd en met name in 1795, had de kerk zwaar te lijden onder inkwartiering.  

St. Andrieskerk met toren uit 1526

Noordzijde toren

Middenboven: de ruitachtige patronen zijn goed te zien, maar helaas beschadigd en verminkt.

Rechtsboven: op de westkant van de toren is de toverknoop te zien.

Westzijde toren

Linksboven: als dit teken onverminkt door de tijd is gekomen, hebben we hier met de ing-rune van doen. Verbonden aan nageslacht en vruchtbaarheid.

Midden boven: op de zuidzijde helaas heel onduidelijke ruitpatronen waarneembaar.

Rechtsboven: bijzonder ornament is het stenen kruis dat zowel aanwezig is aan de zuidzijde als aan de noordzijde (links onder). Opvallend is het verschil in plaatsing.

Westzijde toren

Zuidzijde toren

Zuidzijde toren

Noordzijde

Noordzijde kerk

Westzijde boven

utrecht 1.6-3 utrecht 1.6-2 utrecht 1.6-1

Nederland