Nederland

Belgie

Overige landen

Startpagina

Inleiding

Frankrijk

noord-holland 1.5-5 utrecht 1.6-2

Eemnes-Buiten: Toren

Eemnes-Buiten bezit een ruim zeshonderd jaar oude Nicolaaskerk (1351). St. Nicolaas was de schutspatroon van vissers en kooplieden en veel kerken rond de Zuiderzee waren aan hem gewijd.

Op de toren tref je een sluitsteen aan met het jaartal 1521. Maar dit jaartal slaat op een latere verbouwing van de toren, nadat deze 4 jaar daarvoor grotendeels, op de onderste geleding na, verwoest was. We zien ook een duidelijk stijlbreuk tussen onderste en volgende geleding.

Deze toren was een van de eerste in "boerendialect" vertaalde torens, die naar het voorbeeld van de Utrechtse Domtoren werden gebouwd.

In de jaren van de torenbouw viel Eemnes onder de bisschop van Utrecht.

Tevens behoorde hij tot de eerste groep torens in ons land die een speciaal uitgespaarde ruimte had voor de wijzerplaat van een torenuurwerk. Zie foto rechtsboven.

In 1574 is de kerk nog eens in brand gestoken door de Spanjaarden. Daarna ging hij over in Protestantse handen.

Binnen is veel moois te zien, waaronder het koorhek (1618) en de graven van de ambachtsheren (Hasselaer en Van Naamen). In 2004 werd een grote restauratie van het interieur afgesloten.

Op de foto linksonder zien we vaag een groot metselteken, bestaande uit vele - in een kruisteken gerangschikte - ruiten.

Je kunt het ook opvatten als een toverknoop met aan de onderzijde 2 extra daaraan hangende ruiten.

Ook daarboven is nog weer iets van een ander teken te zien, maar dit is te onduidelijk.

Rechtsboven: ook aan de linkerkant van de toegangsdeur veel ruiten in een bepaalde formatie. Lastig om hiervan vast te stellen of het hier om pure versiering gaat of dat er nog iets meer mee gezegd moest worden.

Misschien hoog zomer als de zon op deze kant komt in de avond, valt er een ietsje betere foto te maken, maar het is erg onduidelijk. Reiniging van de muur zou wel kunnen helpen.

Westzijde rechts

Westzijde linkerkant

Wijzerplaat op toren

Toren van Eemnes-Buiten

Noordzijde

Noordzijde detail

Boven: de noordmuur, maar nu iets hoger, bijna tegen de waterkering aan. Een viertal ruiten met binnenruit/-stip horizontaal op een rij.

Linksboven: aanbouw uit 1731. Dat men het jaartal in de bakstenen tot uitdrukking bracht, wil toch zeggen, dat men zich bewust was van de tekens op de toren.

Rechtsboven: aanbouw uit 1963. Nogmaals is het jaartal in bakstenen weergegeven. Maar ook op de voorkant is met brede stootvoegen een samengesteld ruiten-teken aangebracht in de stijl van de tekens op de toren.

Aanbouw uit  1731

Ik kan het niet laten om jullie toch nog even het schitterende metselwerk te laten zien van de 2e (en 3e) geleding (foto westzijde toren). Dit zou dus stammen van (na) 1521.

In de linker benedenhoek zien we van de onderste geleding nog een paar ruitvormige metseltekens.

Bijzonder metselwerk (1521) van de 2e (en 3e) geleding

Aanbouw uit 1963utrecht 1.6-2 utrecht 1.6-1 noord-holland 1.5-5

Nederland