Nederland

Belgie

Overige landen

Startpagina

Inleiding

Frankrijk

noord-holland 1.5-3 noord-holland 1.5-5

Haarlem: de oude Bavo-kathedraal op de Oude markt 22

In het centrum staat de aloude Bavo-kathedraal, die tijdens de hervorming in de 70-er jaren van de 16e eeuw voor de Protestantse godsdienstoefening gebruikt ging worden. Hij staat aan de Grote Markt tegenover het stadhuis.

Op het koor van de kerk ontdekte een Haarlemmer met bijzonder goede ogen enkele metseltekens. Het is zaak om eens goed te kijken van welke tijd deze koor-muren zijn. Vermoedelijk 16e eeuws, maar mogelijk nog iets eerder. De tekens zijn een toverknoop, een ruit en ook nog een ruit met vlakverdeling door een maalkruis.

Oude Bavo-kathedraal (centrum)

Toverknoop symbool

Een ruitteken

noord-holland 1.5-5 noord-holland 1.5-4 noord-holland 1.5-3

Haarlem: Amsterdamse poort

Deze poort werd rond 1400 gebouwd, tegelijk ongeveer met het koor van de St Bavo-kerk. Het is de enige van de 12 Haarlemse poorten die nog over is. De poort heeft ook zonder noemenswaardige schade het Spaans beleg van 1573 doorstaan.

We treffen op de poort wapenschilden aan, geflankeerd door maalkruisen in gelige steen en vuurslagtekens.

Verderop aan de noordzijde van de poort zijn nog een maalkruis en een ruit te vinden eveneens in grijs-gelige steen.

 

Ruit en maalkruis

Amsterdamse Poort

Vuurslagteken rechts van het wapen

Maalkruis


We zien wapenschilden van de stad Haarlem en van Oostenrijk.

Het maalkruis en vuurslag zie ik als kwaadwerende tekens. Er kan een verband bestaan met Bourgondie, maar vooralsnog vind ik het niet zo plausibel.

Vuurslagteken met aan weerszijden een wapen

Haarlem: Huis Ter Kleef

Van het Huis ter Kleef is alleen nog een gebouwtje met toren over van omstreeks 1560, wat bekend staat als 'de Kaatsbaan'. Ooit werd er overdekt gekaatst in het gebouw. Het bijbehorende kasteel werd ten tijde van het beleg (1573) kapot geschoten en is sindsdien niet meer herbouwd.


Huis ter Kleef

Huis ter Kleef

Rechtsboven en links: in rode steen is hier een maalkruis zichtbaar links boven het raam.

Met in het centrum ervan een ruit-teken. Een dergelijk combi-teken komen we slechts af en toe ergens tegen.


Huis ter Kleef

Haarlem: Gedempte Oudegracht hoek Frankestraat

Pand op hoek van Ged. Oudegracht en Frankestraat. Op de zijmuur aan de Frankestraat bevindt zich in gelige steen een onduidelijk teken

Ged. Oudegracht/Frankestr.

Detail Ged. Oudegracht/Frankestraat

Gedempte Oudegracht/Frankestraat

Marius Bruijn ontdekte het teken en maakte er de foto’s van. Vuilcontainers tegen de gevel belemmeren normaliter het zicht er op. Mogelijk is het een zijaanzicht van een kelk. Onduidelijk waarvoor het diende.


Nederland

Combinatie ruit met maalteken