Nederland

Belgie

Overige landen

Startpagina

Inleiding

Frankrijk

noord-holland 1.5-2 zuid-holland 1.4.17

Heemstede: Dorpskerk

De metseltekens bevinden zich op de muurresten van de oude Mariakapel uit de 14e eeuw. Deze kapel werd in 1573 door de Spanjaarden verwoest i.v.m. het beleg van Haarlem.

Op de fundamenten en muurresten van de oude kapel werd een nieuwe kerk gebouwd voor de protestantse religie, de kerk was gereed in 1625.Heemstede dorpskerk

Metseltekens op noordelijke koormuur

We zien een maalkruis en een ruit-teken. De ruit is hier concentrisch dubbel uitgevoerd.

____________________________________________________________________________

Muiden: het Muiderslot

Een van onze fraaiste kastelen is het Muiderslot. Het had in de 19e eeuw maar heel weinig gescheelt of het kasteel was prijs gegeven aan sloop. Dank zij de nagedachtenis aan Hooft en zijn Muiderkring bleef het kasteel gespaard.


Op de noordwesttoren zijn nog resten over van metselornamenten. Ook is er nog iets te vinden op een muur van de binnenplaats.  


Het Muiderslot

Hoe oud deze tekening is weet ik niet.

Als je de moeite neemt om de restanten van de ornamenten op de foto's te vergelijken met wat er geschetst is op de tekening, dan klopt er niets van deze tekening.

(Ik heb de tekening gefotografeerd toen deze voorbijkwam in de diaserie, die op het slot werd vertoond.)

Noordwesttoren-metseltekenpatroon

Noordwest-toren

Noordwesttoren-metseltekenpatroon

Foto rechts boven: de uitbouw links is een toilet. De behoeften konden zo in de slotgracht vallen.

Onder dit toilet zijn links en onder ook nog restanten van metselornamenten te vinden.

Links boven: zo ziet de meest westelijke kant van de toren eruit. Er is veel oud-metselwerk verdwenen. Misschien is het nog een groot wonder dat er überhaupt nog wat over is van de muren uit 1370 of daaromtrent.

Rechts boven: op de binnenplaats aan de westelijke muur zien we dan nog een paar ruitsymbolen. Al met al is er weinig touw aan het geheel vast te knopen.

Wat we hierboven aan de buitenzijde hebben gezien, is duidelijk zwaar verminkt. Maar hoe verminkt is deze voorstelling hier? Hoe origineel zijn deze muurgedeelten? Het is moeilijk vast te stellen.


 Noordwest-toren

Westmuur van de binnenplaats

noord-holland 1.5-2 noord-holland 1.5-1 zuid-holland 1.4.17

Muiden: de Grote of St. Nicolaaskerk

Van Rolde in Drenthe is bekend dat daar de Drost van Drenthe (tot 1688) de rechtspraak uitoefende in het koor van de kerk. Zolang er nog geen stadhuis beschikbaar was, zal de kerk ook onderdak geboden hebben aan de wereldlijke overheid.

Voor de gewone burger in de Middeleeuwen liepen die overheden trouwens toch in elkaar over. Trouwen deed je voor de kerk. Je kerkelijke plichten nakomen was je bewijs van goed gedrag. En zowel de katholieke kerk als de wereldlijke overheid kon tot vervolging en strafvoltrekking overgaan.

Maar heeft zo'n kruis daar eigenlijk wel iets mee te maken?


Het maalkruis heeft vermoedelijk de betekenis dat het kwade geesten van een gebouw moet weghouden, zodat het beschermd wordt tegen brand, hagel, instorting en ander onheil.

#pic_1080

Het maalkruis-symbool

St. Nicolaaskerk

Het maalkruis

Nederland