Nederland

Belgie

Overige landen

Startpagina

Inleiding

Frankrijk

noord-brabant 1.2.10 noord-brabant 1.2.12

Nederland

Middelrode (bij Berlicum): De Assendelft-hoeve

Toen ik de weg vroeg naar Middelrode aan wegwerkers op nog geen 10 km afstand, hadden ze van de naam Middelrode nog nooit gehoord en dat terwijl ze in de buurt wonen.

Tomtom kent Middelrode wel, maar meldt doodleuk dat er geen route naar Middelrode is gevonden.

Ik wil hiermee maar zeggen, dat het soms wel wat moeite kost om plekken te vinden, ook al ben je getipt dat er in die buurt iets te vinden moet zijn.

De eigenaresse van de Assendelfthoeve, die net de hond uitlaat, heeft zelf niet zoveel informatie en verwijst me door naar de gemeente, want de poort is een beschermd monument.

Maar met de kennis die wij hebben, kunnen we al stellen dat de linkerkant van de poort nog origineel middeleeuws is, nl. 15e/16e eeuws, maar de rechterkant is er door restaurateurs later weer in dezelfde stijl bijgebouwd.

Natuurlijk wel nieuwsgierig of de gemeente nog wat meer info kan geven, maar het internet is gewillig.

De poort is een restant van een oud kasteeltje.

De poort bij boerderij huize Asseldelft

Maalteken detail op de poort

De poort als beschermd monument

____________________________________________________________________________

Enschot: De toren van de St. Michielskerk

In Enschot wordt al gedurende meer dan 830 jaar gekerkt. De pastorale zorg was tot 1826 in handen van de Norbertijnen van de abdij van Tongerlo.

In de veertiende eeuw lag de parochiekerk aan het huidige Torenpad. De toenmalige St._Michielskerk is tot 1648 in handen geweest van katholieken.

De nu nog aanwezige Oude Toren maakte deel uit van die kerk, die in 1648 in handen kwam van de hervormden.

Links voor op de toren zien we een maalkruis-teken, rechtsboven een detail ervan.

Bijzonder fraai om te zien dat men het maalkruisteken liet terugkomen in het plaveisel voor de ingang, zie onder.

De toren van Enschot

De toren van Enschot

Detail maalkruis

____________________________________________________________________________

Molenschot (bij Gilze-Rijen): St. Annakapel

De heilige Anna is patrones van de parochiekerk en kapel in Molenschot. Haar feestdag is op 26 juli.  De oude spreuk “met Sint Anneke gaat ieder Anneke om ’n manneke en ieder manneke om ’n Anneke”  is nog steeds actueel. Veel mensen bezoeken tegenwoordig de mooie eeuwenoude kapel, sinds 1842 toegewijd aan de heilige Anna. Aanvankelijk was de kapel gewijd aan de Heilige Maagd.

St Anna wordt vereerd als patrones voor kinderloze en zwangere vrouwen. Als moeder van Maria en grootmoeder van Jezus geeft zij kennelijk veel mensen vertrouwen en troost en is zij een eigentijdse heilige geworden.

In Molenschot is een vorig kapelletje in de 16e eeuw vervangen door wat er nu staat.

De oudste vermelding van deze kapel is van 1549. Toen werd in het register van de rentmeester van de prins van Oranje vermeld dat bewoners de grond kochten waarop de kapel stond. In de loop der eeuwen is de St. Annakapel ernstig beschadigd geweest en lang in bouwvallige toestand blijven staan. In 1842 vond er een ingrijpende renovatie plaats waarbij het torentje zijn huidige plaats kreeg.

De laatste regel van tekst op het bord links luidt: In de top zijn nog de sporen zichtbaar van een venstertje met kielboog.

 


Links: om deze kielboog goed te kunnen zien, even de foto van de voorkant van het kerkje uitvergroten.


Het bordje op de kapel


Kielboog boven voormalig raam

De 16e eeuwse Sint Annakapel telt twee maal drie traveeën en heeft een driehoekige koorsluiting. Het licht komt binnen door gotische spitsboogvensters.

De westgevel is met overhoekse beren versterkt.

"De beide wanden van de noordelijke travee vertonen een vlechting van donkere steen, die drie Andrieskruisen tekent." Zo worden hier op de internetsite de maalkruisen aangeduid.

Het losse kruis ernaast wordt niet genoemd.
St. Annakapel: detail in de noordmuur

Mogelijk hebben zich hier aan de oostzijde ook maalkruisen bevonden, die bij latere verbouwingen verloren zijn gegaan.

St. Annakapel: detail noord-oosthoek

Een bijzonderheid is de rozenkrans van Sint Anna, die niet de gebruikelijke ‘tientjes’ (reeksen van tien kralen) bevat, maar ‘vijfjes’ (reeksen van vijf kralen). Tevens hangt er geen kruisje aan, maar een medaille van Sint Anna met de Maagd Maria. Iedere kraal staat voor een ‘weesgegroetje’. Bij een ‘normale’ rozenkrans zijn dat er vijftig. Een rozenhoedje bestaat uit het bidden van drie keer de rozenkrans, dus 150 weesgegroetjes.

Bijzonder fraai om te zien dat men het maalkruisteken liet terugkomen in het plaveisel voor de ingang.


noord-brabant 1.2.12 noord-brabant 1.2.11 noord-brabant 1.2.10

De St. Annakapel van Molenschot