Nederland

Belgie

Overige landen

Startpagina

Inleiding

Frankrijk

gelderland 1.10-1 gelderland 1.10-3

Asperen: Ned. Herv. of St. Catharinakerk

Asperen vierde in 1983 zijn duizendjarig bestaan. Omstreeks 1314 kreeg het stadsrechten.

De immense toren stak hooguit boven de omwalling.

Aan de noordzijde is vaag een geel metselteken te vinden in de vorm van een Odal-rune. Dit teken had van ouds een betekenis die verband houdt met bezit, familie, status-quo in de gemeenschap. Ons woord adel is ermee verwant.

Asperen, ooit een ommuurde stad

Asperen: stadje aan de Linge

Boven: eveneens vaag te zien is hier een maalkruis zichtbaar op de steunbeer.

Boven: bij een 2e bezoek aan Asperen opnieuw foto's gemaakt. Deze keer in totaal 3 maalkruisen gevonden. Maalkruis 1 opnieuw op de foto gezet.

 Maalkruis 3

 Maalkruis 2

 Maalkruis 1

De kerk heeft ook erg te lijden gehad onder een grote brand, die het hele gebouw in de as legde, maar gelukkig zijn de muren blijven staan, waardoor ook deze metseltekens nog bewaard gebleven zijn.

De toren als trots van de stad

De kerkbrand van 1896

____________________________________________________________________________

Vaassen: kasteel 'De Cannenburgh'

  

Hoek met resten muurversieringLinkerhoektoren met kruis-ruit-tekens

E zijn ook plaatsen, waar je slechts kunt vaststellen dat het vooral om muurdecoratie gaat. De symbolen staan niet meer los, maar vormen een doorlopende patroon. In zo'n geval verliest het zijn symbool-functie.

Het kasteel de Cannenburgh te Vaassen (gesticht 3e kwart van de 14e eeuw) is een ratjetoe van allerlei stukjes metselwerk, die in de loop der eeuwen het kasteel het uiterlijk hebben verschaft van een eindeloos verstelde spijkerbroek.

In een van de hoeken is nog een stukje middeleeuwse muurrest bewaard gebleven. En daarin zijn kruis-ruit-figuren als muurversiering ingemetseld.

Vermoedelijk zijn juist deze stukjes met ruiten-ornament de oudste muurgedeelten en moeten we ons het hele oorspronkelijke kasteel op deze manier versierd voorstellen.

gelderland 1.10-3 gelderland 1.10-2 gelderland 1.10-1

Noordzijde met Odal-rune

Nederland